Naujienos

wii
Lietuvos faktoringo rinkos apžvalga
2017 gegužės 17

Lietuvos faktoringo rinkos apžvalga

Bankai Lietuvoje užima daugiau nei 99% faktoringo rinkos, o ne bankiniam faktoringui tenka mažiau nei 1% visos rinkos. Lietuvos bankų asociacija kas ketvirtį skelbia Lietuvoje veikiančių bankų faktoringo rinkos statistiką, kuria vadovaujantis galima stebėti Lietuvos faktoringo rinkos tendencijas.

Remiantis Lietuvos bankų asociacijos pateiktas duomenimis, matomas reikšmingas faktoringo rinkos augimas, lyginant 2015 metų pabaigą su 2016 metų pabaiga. Per metus faktoringo portfelis[1] bankuose išaugo 7,52 proc., nuo €452 mln. 2015 metų pabaigoje iki €486 mln. 2016 metų pabaigoje. Faktoringo apyvarta[2] bankuose 2016 metais sudarė kiek daugiau nei €3 mlrd. ir buvo 6,89 proc. didesnė nei prieš metus. Bankų suteiktų faktoringo sutarčių limitų augimas buvo kiek lėtesnis ir sudarė 2,10 proc.

Per 2016 metus Lietuvos bankuose klientų, naudojančių faktoringo paslaugą, skaičius išaugo iki 945 įmonių ir buvo 92 vienetais didesnis nei 2015 metų pabaigoje, o tai yra didesnis nei 10 proc. augimas. Įdomu yra tai, jog, remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2016 metų pradžioje Lietuvoje buvo 104074 veikiantys ūkio subjektai. Tai reiškia, jog bankų faktoringo paslauga naudojasi mažiau nei 1% Lietuvoje veikiančių įmonių. Tai rodo, jog įmonėms gauti faktoringo paslaugą Lietuvos bankuose yra ypatingai sunku dėl keliamų reikalavimų.

Faktoringas arba sąskaitų finansavimas yra patogus įrankis greitai ir lanksčiai išspręsti įmonės piniginių srautų problemą arba įgyvendinti sparčią įmonės plėtrą. Anksčiau faktoringo paslauga buvo teikiama tik bankuose, tačiau dabar sąskaitas finansuoti galite ne tik bankų pagalba, bet ir bendradarbiaujant su SIMPLEFIN. Sprendimas dėl sąskaitų finansavimo priimamas per 24-48 val. nuo dokumentų pateikimo. Pasinaudokite faktoringo paslauga – užpildykite paraišką SIMPLEFIN puslapyje

[1] Faktorizuotų sąskaitų suma, kuri ataskaitinio laikotarpio pabaigoje dar nėra apmokėta

[2] Banko iš viso faktorizuotų sąskaitų suma per metus